Wycieczka na Włodzicką Górę

PTTK Strzelin p004 Z Ludwikowic Kłodzkich na Wlodzicką Górę s004 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l004
Z Ludwikowic Kłodzkich na Wlodzicką Górę
PTTK Strzelin w004          PTTK Strzelin r004