Wycieczka na Włodzicką Górę

PTTK Strzelin p003 Z Ludwikowic Kłodzkich na Wlodzicką Górę s003 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l003
Z Ludwikowic Kłodzkich na Wlodzicką Górę
PTTK Strzelin w003          PTTK Strzelin r003