Wycieczka na Włodzicką Górę

PTTK Strzelin p005 Z Ludwikowic Kłodzkich na Wlodzicką Górę s005 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l005
Z Ludwikowic Kłodzkich na Wlodzicką Górę
PTTK Strzelin w005          PTTK Strzelin r005