Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p054 Góra Wszystkich Świętych s054 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l054
Góra Wszystkich Świętych
PTTK Strzelin w054          PTTK Strzelin r054