Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p053 Góra Wszystkich Świętych s053 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l053
Góra Wszystkich Świętych
PTTK Strzelin w053          PTTK Strzelin r053