Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p055 Zejście do Słupca s055 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l055
Zejście do Słupca
PTTK Strzelin w055          PTTK Strzelin r055