XXVIII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p010 Skały Władysława s010 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l010
Skały Władysława
PTTK Strzelin w010          PTTK Strzelin r010