XXVIII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p009 Skały Władysława s009 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l009
Skały Władysława
PTTK Strzelin w009          PTTK Strzelin r009