XXVIII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p008 W drodze na Ślężę s008 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l008
W drodze na Ślężę
PTTK Strzelin w008          PTTK Strzelin r008