XXVIII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p007 W drodze na Ślężę s007 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l007
W drodze na Ślężę
PTTK Strzelin w007          PTTK Strzelin r007