XXVIII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p011 Skały Władysława s011 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l011
Skały Władysława
PTTK Strzelin w011          PTTK Strzelin r011