XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p035 Podejście na Ślężę s035 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l035
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w035          PTTK Strzelin r035