XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p034 Podejście na Ślężę s034 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l034
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w034          PTTK Strzelin r034