XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p033 Podejście na Ślężę s033 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l033
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w033          PTTK Strzelin r033