XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p036 Podejście na Ślężę s036 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l036
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w036          PTTK Strzelin r036