XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p030 Podejście na Ślężę s030 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l030
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w030          PTTK Strzelin r030