XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p031 Podejście na Ślężę s031 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l031
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w031          PTTK Strzelin r031