XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p029 Podejście na Ślężę s029 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l029
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w029          PTTK Strzelin r029