XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p028 Podejście na Ślężę s028 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l028
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w028          PTTK Strzelin r028