XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p027 Podejście na Ślężę s027 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l027
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w027          PTTK Strzelin r027