XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p026 Podejście na Ślężę s026 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l026
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w026          PTTK Strzelin r026