XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p025 Podejście na Ślężę s025 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l025
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w025          PTTK Strzelin r025