XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p024 Podejście na Ślężę s024 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l024
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w024          PTTK Strzelin r024