XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p023 Podejście na Ślężę s023 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l023
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w023          PTTK Strzelin r023