XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p012 Sulistrowiczki s012 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l012
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w012          PTTK Strzelin r012