XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p011 Sulistrowiczki s011 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l011
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w011          PTTK Strzelin r011