XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p010 Sulistrowiczki s010 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l010
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w010          PTTK Strzelin r010