XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p009 Sulistrowiczki s009 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l009
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w009          PTTK Strzelin r009