XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p008 Sulistrowiczki s008 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l008
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w008          PTTK Strzelin r008