XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p007 Sulistrowiczki s007 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l007
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w007          PTTK Strzelin r007