XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p006 Sulistrowiczki s006 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l006
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w006          PTTK Strzelin r006