XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p005 Sulistrowiczki s005 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l005
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w005          PTTK Strzelin r005