XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p004 Sulistrowiczki s004 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l004
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w004          PTTK Strzelin r004