XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p003 Sulistrowiczki s003 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l003
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w003          PTTK Strzelin r003