XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p002 Sulistrowiczki s002 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l002
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w002          PTTK Strzelin r002