XXVII Rajd na Ślężę

Sulistrowiczki s001 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l001
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w001          PTTK Strzelin r001