XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p013 Sulistrowiczki s013 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l013
Sulistrowiczki
PTTK Strzelin w013          PTTK Strzelin r013