Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p103 Ognisko koło schroniska PTTK 'Andrzejówka' s103 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l103
Ognisko koło schroniska PTTK 'Andrzejówka'
PTTK Strzelin w103          PTTK Strzelin r103