Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p102 Ognisko koło schroniska PTTK 'Andrzejówka' s102 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l102
Ognisko koło schroniska PTTK 'Andrzejówka'
PTTK Strzelin w102          PTTK Strzelin r102