Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p104 Ognisko koło schroniska PTTK 'Andrzejówka' s104 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l104
Ognisko koło schroniska PTTK 'Andrzejówka'
PTTK Strzelin w104          PTTK Strzelin r104