Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p054 Zejście ze Stożka do Sokołowska s054 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l054
Zejście ze Stożka do Sokołowska
PTTK Strzelin w054          PTTK Strzelin r054