Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p055 Zejście ze Stożka do Sokołowska s055 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l055
Zejście ze Stożka do Sokołowska
PTTK Strzelin w055          PTTK Strzelin r055