Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p053 Zejście ze Stożka do Sokołowska s053 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l053
Zejście ze Stożka do Sokołowska
PTTK Strzelin w053          PTTK Strzelin r053