Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p026 W drodze na Stożek Wielki s026 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l026
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w026          PTTK Strzelin r026