Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p025 W drodze na Stożek Wielki s025 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l025
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w025          PTTK Strzelin r025