Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p027 W drodze na Stożek Wielki s027 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l027
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w027          PTTK Strzelin r027