Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p022 W drodze na Stożek Wielki s022 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l022
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w022          PTTK Strzelin r022