Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p023 W drodze na Stożek Wielki s023 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l023
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w023          PTTK Strzelin r023