Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p021 W drodze na Stożek Wielki s021 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l021
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w021          PTTK Strzelin r021