Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p012 W drodze na Stożek Wielki s012 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l012
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w012          PTTK Strzelin r012